De Historie van PW

‘Na een oogenblik zagen we Bernard van Heek aankomen met een merkwaardig grooten leeren bal. In het voorjaar van 1885 werd mij op een goeden dag een lijst aangeboden met vele namen van allerlei kennissen hier ter stede daarop, welke lijst het verzoek inhield van Jan Bernard van Heek, om op een bepaalde avond te samen willen komen, ten einde te worden gewijd in de kunst van het spel, waarvan wij nog nooit hadden gehoord, namelijk het Footballspel, dat van Heek in Engeland had leeren kennen.’

Zo begint de bekende Twentse historicus J.J. van Deinse zijn verhaal over de ontstaans geschiedenis van de Enschedese Footballclub ‘Prinses Wilhelmina’ en daarmee die van de voetbalsport in Enschede.

Van Deinse herinnert zich na vijftig jaar nog erg goed hoe het in den beginne is gegaan.

‘Op een bepaalde avond verzamelden wij ons voor het hotel Amelink aan den Oldenzaalschenstraatweg, thans de pastorie der R.C.St. Josephkerk. Na een oogenblik wachten zagen we Bernard van Heek over den spoorwegovergang aankomen met in zijn rechterhand een merkwaardig grooten leeren bal. Nieuwsgierig bekeken wij allen het ons onbekende voorwerp en ons werd uitgelegd dat in het leeren omhulsel een andere opgeblazen gummibal zat. Toen alle uitgenoodigden bijeen waren trokken we naar een weide op het buitengoed het ‘Amelink’, tegenover het boerenhuis gelegen. Bij den Boer werd een zestal boonenstokken gehaald, wwarvan twee goals werden opgebouwd, het terrein werd op de juiste grootte uitgemeten en door twee takjes in den grond gestoken, aangegeven. Twee elftallen werden geformeert en het spel kon beginnen. Ik herinner mij nog zeer goed, dat mij de linckerbackplaats (Wij noemden de backs toen full-backs in tegenstelling met de halfbacks) werd aangewezen. Het was de eerste keer een wild door elkaar loopen, alleen Bernard van Heek had kennis van het spel. Het team, wwarin hij speelde, won dan ook alle goals, door hem gemaakt; het waren er goed geteld vijftien. Het nieuwe spel beviel ons uitstekend en alleen de duisternis kon er dien avond een eind aan maken.’

De Historie van SVS

Op een bepaalde kroegavond kwamen enkele corpsballen bij elkaar. Een der genodigden had een grote bal met zwarte en witte vlekken bij zich. Die avond werd er beslist bij welke club ze zouden gaan voetballen. De winter was ingetreden en men kon dus niet meer ‘s avonds op het zo befaamde grasveldje achter de kerk voetballen. Er was onder andere een aanbieding van Rigtersbleek, deze wou de shirts wel betalen als we daar de kicksen onder zouden binden. De corpsballen wilden echter meer. Zo kwamen de corpsballen in contact met de voetballen van de elite club ‘E.F.C. Prinses Wilhelmina’ gelegen in het oh zo mooie Volkspark. Daar is men begonnen met voetballen en men voetbalt daar tot de dag van vandaag.

Lintje en Vaantje, Derde Lustrum Almanak D.S.C. Cheiron ’95/’96

De Historie van Swift

Begin 2000 op een feest in Amsterdam zijn Euverman en ik voor het eerst na veelvuldig overleg over gegaan tot een kleine inventarisatie van serieus geinteresseerden. De belangstelling om uit te mogen komen voor een vernieuwd SVS was overweldigend. We hadden zelf gedacht zo’n 20 man nodig te hebben. Iedereen wordt ouder, woont samen, etc. Dus elk weekend op de velden staan was er waarschijnlijk niet meer bij. Welnu na het feest was duidelijk dat het een groot succes zou worden en hebben Euverman en ik een lijst opgesteld met mensen die we zouden benaderen. Voornamelijk oud SVS-ers aangevuld met oud studenten uit Enschede (voornamelijk Cheiron en Rossinant) en twee (Oosten en Falke; gestudeerd in Amsterdam) collegas van Lintje die al vaker hebben meegebald op woensdagavond in het Amsterdamse Bos. Binnen no time was de selectie rond en werd er zelfs een ledenstop afgekondigd (een soort B lijst voor reserves en andere geinteresseerden). Samen met Klompjan, Boers en Euverman zijn we toen gaan kijken naar clubs die ons wel op hun velden wilden zien. Na een bezoek aan Swift en een gesprek met de secretaris waren we eigenlijk al verkocht. Nog enig contact gelegd met WVEDHV en AFC, zij konden echter niet op tegen de enige club binnen de ring die tevens ook nog eens in Amsterdam Zuid lag. Zo is het eerste subteam van SVS, Swift, onstaan.

Bloed Ballen Bier, 
Arend Pieterse